"Suomen tuleva menestys edellyttää, että maamme kaikki voimavarat saadaan nykyistä paremmin käyttöön."

- Niin sitä pitää! Kaikkien kaikki voimavarat, viimeistä murusta myöten... (Vert. aikaisempi postaukseni.)

"Hallitus tavoittelee talousennusteita selvästi vahvempaa talouskasvua. Näin pystymme vastaamaan julkisten palveluiden ja tulonsiirtojen kehittämistarpeisiin saattamatta julkisen talouden kestokykyä vaaranalaiseksi."

- Hallitus tavoittelee = hallitus repii talouskasvun kansan selkänahasta. Samaan aikaan hallituksella on mielestään varaa karsia verotusta. Hohhoijaa...

"Suomalaisten hyvinvointi edellyttää, että pystymme saamaan työikäisen väestön voimavarat nykyistä selvästi laajemmin käyttöön ja lisäämään työn tuottavuutta. Globaalit markkinat antavat sopeutumiskykyiselle ja tehokkaalle kansantaloudelle suuria mahdollisuuksia."

- Työntekijöiltä vaaditaan entistä enemmän ns. joustoja. Ihan ku tässä ei jo olis polvet koukussa nukkuessakin! Niin on ehtinyt mennä veriin tää alituinen niiaaminen.

"Vahva talouskasvu edellyttää hyvää hintakilpailukykyä. Hallitus tukee sellaisten palkkaratkaisujen syntymistä, jotka ovat sopusoinnussa hintakilpailukyvyn säilymisen kanssa."

- Ratkaisu: tulospalkkaus. (UPJ valtiolla edustaa jo sen kaltaista järjestelmää.)

"Hallitus käynnistää sosiaaliturvauudistuksen, joka toteutetaan vaiheittain ja ensimmäiset esitykset tuodaan eduskuntaan viimeistään syysistuntokaudella 2008."

- Hmm... Pidetään sormet ristissä ja toivotaan parasta.

"Työvoiman kohtaannon parantamiseksi luodaan edellytykset työvoiman suuremmalle ammatillisille ja alueelliselle liikkuvuudelle. Aluepoliittisia toimia tehostetaan erityisesti vaikeista rakennemuutoksista kärsivillä alueilla."

- Toivottavasti todellakin 'luodaan edellytyksiä', eikä vaan säädetä jotain pykäliä, joilla pakotetaan ihmiset muuttamaan työn perässä ristiin rastiin ympäri maata, aina sinne minne jonkun suuryrityksen kutsu käy.

"Työttömyysturvaa kehitetään työmarkkinajärjestöjen kanssa nopeaa työllistymistä kannustavaan suuntaan."

- Käsitin, että tämä tarkoittaa ns. ylläpitokorvauksen nostamista. TOIVOTTAVASTI todellakin tarkoittaa sitä, eikä esim. työttömyyskorvauksen heikentämistä. Se olis katastrofi.

"Työhönosoituksia lisätään työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Kuntouttavan työtoiminnan velvoittavuuden ikäraja poistetaan..."

- Aaargh! Ain laulain (ilmais)työtäs tee... Näillä konsteilla saadaan tosiaan työttömyystilastot siivottua, mutta ihmisten toimeentulon laita onkin sitten vähän niin ja näin.

"Sosiaalisten yritysten lainsäädäntöä tarkistetaan siten, että mielenterveyskuntoutujat, kuntoutustuella olevat henkilöt sekä eläkkeen lepäämään jättäneet henkilöt voisivat työllistyä sosiaalisiin yrityksiin nykyistä paremmin. Selvitetään mahdollisuudet vajaakuntoisten pitkäkestoiseen tai jopa pysyvään palkkatukeen kaikkien työnantajien palveluksessa."

- Tuossa mä näen hyvää ja huonoa. Hyvää on se, että ne henkilöt tosta possesta, jotka jaksaa tehdä töitä saisivat sitä helpommin. Toisaalta... enemmän tuossa haiskahtaa se, että kaikista kansalaisista pitää väkisin repiä irti edes jotain tehoja.

"Kevennetään pienten osinkotulojen verotusta ja etsitään keinoja kannustaa kasvuyrityksiin sijoittamiseen. Osuuspääoman korkojen verovapaata osuutta nostetaan. Pitkäaikaissäästämisen verotusta kehitetään kilpailun tehostamiseksi säästötuotteiden tarjonnassa."

- Haha! Pankeille ja vakuutusyhtiöille lissää rahhoo noiden 'säästötuote'-innovaatioiden myötä. (Pitäisköhän perustaa pankki?) Tietty myös osinkotulojen nauttijat pääsevät elämään entistä leveämmällä leivällä.

"Julkisten menojen kasvun hillinnässä tärkeimpiä ovat kunta- ja palvelurakennehanke sekä valtion tuottavuusohjelma, jonka toteuttamista hallitus jatkaa ja päättää kevään 2008 kehyksen yhteydessä uusista toimenpiteistä."

- Ai, että mä sitten ra-kas-tan tota valtion tuottavuusohjelmaa! <3 Oikeesti: se on niin per-sees-tä työntekijöiden jaksamisen ja tehdyn työn laadun kannalta, ettei mitään rajaa...

"Kuntatalouden menokasvua on hillittävä, mikä edellyttää tuottavuuden merkittävää parantamista. Siksi tarvitaan kustannustehokas ja toimiva kunta- ja palvelurakenne."

- Eiks Suomessa vois olla vaan yks kunta, jossa olis yks terppakeskus, sairaala, kirjasto ja koulu? Ne jotka ehtii ekana, vois sit asioida niissä.

"Ihmisen elämänlaadun heikkenemisen lisäksi terveysongelmat aiheuttavat mittavia kustannuksia yhteiskunnalle. Merkittävä osa erilaisista ongelmista ja sairauksista on ehkäistävissä terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn keinoin."

- Ja, ne jotka eivät ole onnistuneet ennaltaehkäisemään omia sairauksiaan, ovat niihin itse syypäitä ja saavat kärsiä ansionsa mukaan, niih!

"Tuottavuutta edistetään kehittämällä toimintakulttuuria, palveluprosesseja sekä tuottavuusmittareita. Parannetaan kuntien edellytyksiä tutkimukseen, tuotekehitykseen ja palveluinnovaatioihin. Kustannustietoisuuden lisäämiseksi parannetaan kuntapalvelujen hinnoittelun ja rahoituksenläpinäkyvyyttä. Tavoitteena on, että asiakas saa tiedon paitsi omasta maksuosuudestaan myös palvelun kokonaiskustannuksista."

- Jotta asiakas voisi oikein tuntea syyllisyyttä ja katumusta siitä, kuinka paljon valtion rahoja onkaan mennyt tuhlaamaan...

"Lisäksi toteutetaan maksujen jälkeenjääneisyyden huomioiva sosiaali- ja terveydenhuollon maksu-uudistus. Samalla luodaan järjestelmä, jossa maksut seuraavat jatkossa kustannuskehitystä."

- Kustannuskehitys = hinnat nousee joka vuosi.

"Edistetään kansalaisten vapaata hakeutumisoikeutta palveluihin yli kuntarajojen."

- Niin; kaikille suodaan vapaus raahautua sinne yhteen terppakeskukseen, joka jätetään jäljelle...

"Hallitus sitoutuu edistämään luovuutta, erilaista lahjakkuutta ja innovatiivisuutta varhaiskasvatuksesta alkaen."

- 'Innovatiivisuus', haistakaa home! Itse tuskin ootte tarhaikäsinä tehneet yhtäkään innovaatiota. Annetaan lasten olla rauhassa edes, PLIIIIS!

"Vahvistetaan taito- ja taideaineiden asemaa lisäämällä valinnaisuutta."

- Tässä ilmeisesti viitataan siihen nerokkaaseen idikseen, että taito- ja taideaineista tehdään kokonaan valinnaisia. (Jolloin niitä ei kukaan uskalla valita, kun vauvasta saakka toitotetaan, että taiteilu on turhaa ajanhaaskausta, kantsii ennemmin perehtyä pörssikursseihin.)

"Hallitus harjoittaa aktiivista ja markkinaehtoista omistajapolitiikkaa. Valtion omistusosuuksia markkinaehtoisesti toimivissa yhtiöissä voidaan hallitusti alentaa valtion strategisia intressejä vaarantamatta."

- Hienoa! Myymällä omistuksensa – mieluiten ulkomaille – Suomi takaa yhtiöiden työntekijöille oikein hyvät asemat kansainvälisen kilpailun pelinappuloina ja niin pois päin...

"VERONKEVENNYKSET YHTEENSÄ 2190 milj. euroa"

- Tällä varmistetaankin lopullisesti se, että tuottavuutta on PAKKO tehostaa > valtion tuottavuusohjelmaa kiristää > ihmisiä orjuuttaa työhönsä entistä tiiviimmin.

--

Okei, löyty sieltä ohjelmasta hyviäkin juttuja, mutta mä vaan tiedän, että ihmiset kärsii jo nyt jokapäiväisessä arjessaan tästä tehotaloudesta erittäin paljon ja mitä enemmän sitä kiristetään, sitä enemmän kärsimystä syntyy. Siks nostin nämä pointit esiin.