Itse ehdin jo äänestää, mutta lueskelinpa tässä mielenkiinnosta eräiden puolueiden vaaliohjelmia vähän tarkemmalla silmällä. Huumoripisteet veti ehdottomasti kotiin Kokoomus:

Kokoomuksen vaaliohjelmasta 2007 poimittua.

Vähennykset valtion kassasta:
- Perintövero on asteittain poistettava kokonaan = aika iso potti rahaa valtion kassasta veks
- Lahjavero pois puolisoilta, lapsilta ja vanhemmilta
- Yritysten sekä maa- ja metsätilojen sukupolvenvaihdoksen verotusta kevennettävä
- Yrittäjien palkkatulojen ja yrityksestä nostettavan osingon verotusta kevennettävä
- Keskituloisten verotusta kevennettävä
- Verotusta kevennettävä 'maltillisesti' kaikilla muillakin tulotasoilla
- Piensijoittajien osinkotuloille osittainen verovapaus. (Missähän kulkee pien- ja suursijoittajan raja ja mitä tarkoittaa 'osittainen' tässä yhteydessä?)
- Vapaaehtoisille eläkevakuutuksille myönnettävä veroetuja
- Yrittäjälle verovähennysoikeus sairaan lapsen hoitamisesta aiheutuneista kuluista. (Mitähän kaikkea tämä voikaan kattaa...)
- 3000 euron verovähennysoikeus niille, jotka asuvat työnsä takia viikot toisella paikkakunnalla
- Kotitalousvähennysten määrä nostettava 2300 euroon, myös remonttitöiden osalta
- Opintolainan verovähennysoikeus 50 %:nttiin ja omavastuuraja pois
- Dieselveroa alennettava
- Autoveroa uusien autojen osalta laskettava
- Työnantajan maksamia kuluja madallettava
- Verottomat liikunta- ja kulttuurisetelit

Valtion kassasta jaetaan rahaa, nykyisten menojen lisäksi:
- Osittainen hoitoraha laajennettava kolmivuotiasiin sekä ala-asteen kolmasluokkalaisiin.
- Osittaisen hoitorahan tasoa nostettava
- Yksityisen hoitotuen määrä nostetaan 180 €/kk
- Lääkäripalkkioiden KELA-korvaus nostetaan 50 %:nttiin
- Maatalouden kehittämisrahaston pääomia lisätään
- "Työntekijän vanhemmuudesta työnantajalle aiheutuvat kustannukset korvattava täysimääräisesti verovaroista."
- Valtion kustantamaa maahanmuuttajien kieli ym. koulutusta lisätään
- Opetusryhmien kokoa pienennettävä = lisää opettajia
- Valtion määräaikaisia työsuhteita vakinaistettava
- Apurahatutkijoille eläke- ja sosiaaliturva
- Opintorahaan 15 % korotus
- Toisen asteen opintoraha täysimääräisenä itsenäisesti asuville 18-19 vuotialle
- Julkisen terveydenhuollon hoitojonot purettava koko maassa = lisää rahaa terveydenhuoltoon
- Valtion tuettava korotetulla valtionosuudella kuntasektorin naisvaltaisten alojen palkkoja
- Paluumuuttajille 1000 euron muuttoavustus
- Maksuton avohoitopalvelu- ja kuntoutus kaikille veteraaneille
- Kansaneläkkeeseen 20 € korotus
- Lapsilisät sidottava indeksiin ja lapsilisän yksinhuoltajakorotus nostettava 45 euroon
- Lisää poliiseja katukuvaan = palkattava lisää poliiseja
- Päiväkotien aukioloaikoja pidennettävä = palkattava lisää henkilökuntaa
- Matalapalkkatuki ulotettava koskemaan nykyistä suurempaa joukkoa
- "Varattava omaishoitoon tarvittavat määrärahat"

Eli; ensin verotusta todella huomattavasti karsimalla valtion kassa tyhjäksi ja loput jaetaan ylläolevien lupausten mukaisesti?

Viisaammat sanovat:"Valtiovarainministeriön mielestä liikkumavaraa uusiin menojen lisäyksiin tai veroasteen alennusta merkitseviin veronkevennyksiin ei tulevalla vaalikaudella ole - pikemminkin päinvastoin.

Esimerkiksi vuosien 2005-2007 veronkevennykset alensivat verotuloja 1,6 miljardilla eurolla vuodessa. Karsinnan kohteeksi pohdittu perintö- ja lahjavero tuotti viime vuonna 505 miljoonaa euroa."
(Referoi Tekniikka & Talous 16.2.2007)

Kun tämänhetkinen tutkimustieto osoittaa, ettei verojen alentamisella ole selvää työllisyyttä lisäävää vaikutusta, nojaa Kokoomus aika heikkoon toivoon siitä, että entuudestaan pienenevästä veropotista jäisi enää mitään jaettavaa kenellekään.

Viisaammat sanovat: "Verotuksen vaikutus työllisyyteen on tärkeä kysymys, josta tähänastinen tutkimus on tuottanut riittämättömästi näyttöä. Arvioihin verotuksen vaikutuksesta työllisyyteen liittyy paljon epävarmuutta. Erilaiset veronalennuskokeilut ja kokeisiin verrattavat asetelmat eivät ole voineet osoittaa, että veronalennuksilla voitaisiin kasvattaa työllisyyttä.

Verotuksen ja työvoiman tarjonnan yhteyksiä koskevat tulokset osoittavat sen, että hyväpalkkaisten miesten tarjontajousto on alhainen. Tyypillisesti korkeampia joustoja löytyy työmarkkinoihin heikommin kiinnittyneistä ryhmistä tai osa- ja kokoaikatyön välillä liikkuvista naisten ryhmistä (Taxes and Labour Supply Responsens in the Nordic Countries 2006, 62). Lähivuosina on tärkeää pohtia, onko työnteon kannustavuudessa erityisesti pienituloisten ja työmarkkinoille heikommin kiinnittyneiden ryhmien osalta tehtävissä parannuksia."
(VATT, Ossi Korkeamäki, Timo Rauhanen, Heikki Räisänen, Heikki Viitamäki: Verotuksen työllisyysvaikutukset 16.2.2007)

Viisaiden puheista viis, toivossa on hyvä elää, tuumii Katainen...

Pelkkään toivoon saa ainakin tyytyä suurin osa kansansa, kun taas varmaa hyötyä pääsevät nauttimaan:
- suurituloiset perijät, omistajat ja osakesijoittajat, joilla on kaksi asuntoa (eri paikkakunnilla), uusi auto (tai mikä ettei monta uutta autoa) ja jotka teettävät kotitaloushommansa 'piialla' sekä hoidattavat nuhansa ja hampaansa yksityislääkäreillä ja lapsensa yksityisillä hoitajilla.

Vaikka maassa yhtäkkiä vuoden kuluttua olisi Kokoomuksen taikoma täystyöllisyys (joka ei muuten salettiin synny pelkällä toiveajattelulla), niin työstä kertyvä vero – kaikkien noiden veronalennusten jälkeen – ei niin mitenkään riittäisi säilyttämään edes tämänhetkistä julkisten palveluiden tasoa.

Joka tapauksessa työvoiman määrä supistuu, kun kansa eläköityy. Vanheneva väestö tulee lähivuosina nojaamaan ennen kaikkea julkiseen terveyden- ja vanhustenhuoltoon, eikä yksityisyrittäjien tuottamiin kalliisiin palveluihin.

Vaan, mitäpä lausunee Katainen suljettujen terveyskeskusten ovia kohta turhaan kolkutteleville vanhuksille: "Tämä on vastuullista markkinataloutta!"

Ha ha ha!