Osku Pajamäen blogissa näyttää olevan näppärä kirjotus ns. työvoimapulasta.

Entä, oliskohan tämä hyvä kirja työelämä-pohdintoihin liittyen: Richard Sennett: Uuden kapitalismin kulttuuri ?

Tekstinäyte: "Kirja jakaantuu kolmeen lukuun, jotka käsittelevät kolmea aihetta: miten instituutiot ovat muuttumassa, miten työttömyyden tai kelkasta putoamisen pelko liittyy lahjakkuuteen 'osaamisyhteiskunnassa' ja miten kulutuskäyttäytyminen on sidoksissa poliittisiin näkemyksiin. Työelämän institutionaaliset muutokset liittyvät itse asiassa yksinomaan talouden kärkiyrityksiin: korkeaan teknologiaan, kansainväliseen rahoitustoimintaan ja yli kolmen tuhannen työntekijän uusiin palveluyrityksiin. Useimmat pohjoisamerikkalaiset ja länsieurooppalaiset työntekijät eivät työskentele sellaisissa yrityksissä. Tällä talouselämän kapealla siivulla on kuitenkin todellista kokoaan huomattavasti suurempaa kulttuurista vaikutusvaltaa. Näissä uusissa instituutioissa syntyy uusi käsitys henkilökohtaisista taidoista ja kyvyistä. Instituution ja kyvykkyyden yhteen kietominen muokkaa kulutuskulttuuria. Kulutuskäyttäytyminen puolestaan vaikuttaa politiikkaan, etenkin edistykselliseen politiikkaan. Tässä teoksessa teen suoraviivaisia päätelmiä koko yhteiskunnan kulttuurista sen pienen osa-alueen perusteella, sillä tietyntyyppisen kapitalismin mannekiinit ovat saaneet monet uskomaan, että se on tie, joka johtaa tulevaisuuteen. Uuden kapitalismin apostolit väittävät, että heidän versionsa tämän kirjan kolmesta teemasta – työstä, lahjakkuudesta ja kuluttamisesta – tuo moderniin yhteiskuntaan lisää vapautta, joustavaa vapautta, filosofi Zygmunt Baumanin osuvin sanoin 'notkeaa modernia'. Kiistani heidän kanssaan ei liity siihen, onko heidän versionsa uudesta todellinen. Instituutiot, taidot ja kuluttamisen mallit ovat todellakin muuttuneet. Minun väitteeni on, että muutokset eivät ole tuoneet ihmisille vapautta."

Pitäis ehkä hankkia.

Samaan syssyyn voisin hommata käsiini Barbara Ehrenreichin kirjat Nälkäpalkalla ja Petetty keskiluokka, joita en valitettavasti ole vieläkään lukenut.